ລາວມີລຸ້ນ ຊະນະ ລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດ Miss Universe

ລາວມີລຸ້ນ ຊະນະ ລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດ Miss Universe.

ລາວມີລຸ້ນຊະນະລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດ ເພາະໄດ້ຂື້ນປົກຂອງ Miss Universe.

ການປະກວດໄດ້ຈົບລົງ ເຊີ່ງ Miss Universe 2022 ໄດ້ແກ່ ອາເມຣິກາ ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມການປະກາດລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດກໍຍັງບໍ່ທັນມີຫຍັງເກີດຂື້ນທັ້ງນີ້ ຊຸດປະຈຳຊາດລາວເຮົາກໍໄດ້ຂື້ນປົກ youtube ຂອງ Miss Universe ຫລືນີ້ອາດຈະເປັນສັນຍານ ວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຊຸດປະຈຳຊາດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *