ເປັນຕາໜ່າຍ..!! ຢືມລົດໝູ່ ພາໝູ່ໄປຊອກວຽກ ແລ້ວລັກລົດໄປເລີຍ ພົບເຫັນແຈ້ງມີລາງວັນໃຫ້ 1.000.000 ກີບ

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ທ້າວໂນ້ເບີໂທ22888951ໄດ້ໃຫ້ທ່າວຈອ່ຍຢືມລົດສົ່ງໝູຊອກວງກຢູ່ໂດງໂດກເວລາ 6 ໂມງແລງ.ຜູ້ກງ່ວຢືມໄປແລ້ວປີດເຄືອງໂທລະສັບເລີຍ

ເສຍລົດໃນວັນພຸດທີ 5 ຈົນຮອດມື້ນີ້ ສະແດງວ່າຜູ້ກງ່ວໄດ້ລັກລົດໄປແລ້ວ ລາວຊື່ແພັດສະຫວັນ ຢຸ່ບ້ານໃໝ່, ເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ເບີໂທລາວແມ່ນ 98041800 ເບີຂອງຄົນລັກລົດ,

ຄັນມີຄົນພົບເຫັນຄົນຜູ້ນີ້ຂໍແຈ້ງເບາະແສນຳແດ່, ຈະມີເງີນໃຫ້ 1.000.000 ກີບ ເບີຂອ້ຍແມ່ນ 22888951 ໂທຫາໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *