ດ່ວນໆ…!! ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊກອງ ຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ເປີດຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ (ດ່ວນ)

ປິດຮັບ: 31-01-2023ປະຈຳ: ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊກອງ ຈຳກັດ (ເມືອງກະລຶມ,ແຂວງ ເຊກອງ)

ເຮັດວຽກ 45 ວັນ, ພັກ 8 ວັນ(ລວມມື້ເດີນທາງ), ເຮັດວຽກ 9 ຊົ່ວໂມງ/ມື້.ລະບຸຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ, ຂຽນເບິໂທ ຕິດຄັດ CV ແລະ ພ້ອມເອກະສານບັດປະຈຳໂຕ ຫລື ສຳມະໂນ, ໃບປະກາດ, ໃບສັກວັກຊີນ, ໃບຜ່ານງານ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

xppl.careers@phonesackgroup.com; Careers@phonesackgroup.comWebsite: www.Phonesackgroup.comໂທລະສັບ: 020 2222 0527 (ເວລາ 07:00 – 17:30)

FB: Careers at phonesackgroup; Recruitmentteam Phonesackgroupຫມາຍເຫດ: ສະເພາະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນຈືງຈະຖຶກຕິດຕໍ່ກັບ

ທີ່ມາ: Careers at phonesackgroup

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *