Lao News

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບບ້ານ ນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ Top 16 miss universe

ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ໄລ້ຂອບໃຈຕໍ່ທຸກຄົນທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີມື້ນີ້ ແລະ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຕິດ Top 16 ໃນການປະກວດ Miss Univers.

ຖືເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນການເປີດທາງໃຫ້ລຸ້ນຕໍ່ໄປມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວັນທີ 19 ເວລາ 12 ໂມງ ປາເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ໄດ້ອ້ອນໃຫ້ທຸກຄົນໄປຕ້ອນຮັບທີ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ

ຖືເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນການເປີດທາງໃຫ້ລຸ້ນຕໍ່ໄປມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວັນທີ 19 ເວລາ 12 ໂມງ ປາເຢັ້ງຊາ ລໍ່ ໄດ້ອ້ອນໃຫ້ທຸກຄົນໄປຕ້ອນຮັບທີ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ

ຄລິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button