ເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີຈາກປີກະຍັງຢູ່ໃນສາຍຕາປະຊາຊົນໄປຕະຫຼອດ “ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ “

“ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ” ເວົ້າວ່າ

ມີການເກັບລາຍຮັບລວມສູນຍັງມີປະກົດການເຊື່ອມອຳ, ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍຫງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງຍັງເອົາລາຍຮັບໄປຝາກໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ.

ຍັງບໍ່ແລ້ວທໍນັ້ນຍັງມີການໂກງກີນຢູ່ລະຫວ່າງກາງທາງ.

ຖ້າກົດໝາຍເລີ່ມແຂ້ມແຂງ ປະຊາຊົນເລີ່ມນັບຖືກົດໝາຍ,

ຄຣິບ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *