ແຂວງ ສາລະວັນ ກັບ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ເກີດເຫດຂົວຫັກຜ່ານບໍ່ໄດ້!

ມື້ນີ້ ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023 ເກີດເຫດ ຂົວຫ້ວຍກະເພີຫັກ

ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຊາຍແດນ ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ ກັບ ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

Cr: Souphaphone Douangyadeth

ຂົວເລົ່າງາມ-ບາຈຽງຫັກວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023 ເກີດເຫດ ຂົວຫ້ວຍກະເພີຫັກ

ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຊາຍແດນ ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ ກັບ ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

ຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *