ເອົາບໍ່ທັນແທ້ໆ

ເອົາບໍ່ທັນແທ້ໆ!ໄຟໄໝ້ເຮືອນເຂດບ້ານທ່າປະຊຸມ, ເມືອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ..

ເບິດ3ຫຼັງພີ່ນ້ອງເອີຍ😓.

ຕາອີຕົນເຈົ້າຂອງເຮືອນເອົາຫຍັງນຳກະບໍ່ທັນ ໄດ້ແຕ່ກະສອບເຂົ້າຢູ່ໜ້າເຮືອນ

#ຕໍ່ໜ້າວັດເໜືອບ້ານທ່າປະຊຸມ

.

ຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *