Lao News

ຊ່ວຍແຊ ປະກາດຫາແມ່ຫວຍ ລົບໜີ ໃຜຮູ້ເບາະແສ ຫຼື ພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ ມີລາງວັນໃຫ້ 10.000.000 ກີບ

ປະກາດຫານາງນົກ ເປັນເເມ່ຫວຍຍືມເງີນເຈ້ຂ້ອຍລະບໍ່ໃຫ້.

….

….

ຕອນນີ້ໄດ້ບ໋ອກຫນີ້ເເລ້ວມີລາງວັນນຳຈັບ10ລ້ານ.

ໃຜທີເຫັນໂຕຫຼືສາມາດຈັບໂຕມັນມາໃຫ້ໄດ້ໃຫ້ລາງວັນນຳຈັບ

….

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button