Lao News

ດ່ວນໆ ຊ່ວຍແຊຣ໌…!! ປະກາດຫາຄູ່ກໍລະນີ ຕຳແລ້ວໜີ ໃຫ້ກັບມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ

ດ່ວນໆ ຊ່ວຍແຊຣ໌…!! ປະກາດຫາຄູ່ກໍລະນີ ຕຳແລ້ວໜີ ໃຫ້ກັບມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ.

ປະກາດຫາລົດຄັນສີແດງຕຳແລ້ວຫນີ້ປະມານ1:50ຢູ່ແຖວແຈ້ງສະຫ່ວາງໃຫ້ຜູ້ກໍລະນີ້ມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນຖ້າບໍ່ຕິດຕໍ່ມາຊິເຂົ້າໄປຫາ ປກສ 02099852628

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button