Lao News

ສັ່ງເດັດຂາດ ຫ້າມບໍລິການສັງວຽນຕີໄກ່ ໃຜຝ່າຝືນຮັບໂທດ

ສັ່ງເດັດຂາດ ຫ້າມບໍລິການສັງວຽນຕີໄກ່ ໃຜຝ່າຝືນຮັບໂທດ.

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2022 ແຂວງສາລະວັນ.

ອອກແຈ້ງການ ສັ່ງຍົກເລີກ ສັງວຽນຕີໄກ່ ທົ່ວແຂວງ, ເລີ່ມ 1 ກຸມພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະຖານທີ່ໃດຝ່າຝືນ ຈະໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດໝາຍ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button