Lao News

ມາເດີພີ່ນ້ອງ ກໍາລັງມ່ວນ

ມາເດີພີ່ນ້ອງ ກໍາລັງມ່ວນ.

ບຸນບ້ານອີໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງ.

ວຽງຈັນ ມື້ອອກໃໝ່ 3 ຄໍ່າ ເດືອນ 3

(ປູ່ປະສະຈາກປະດົງເດີ່). 🙏🙏🙏

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button