Lao News

ທ່ານ ສົມສະຫນຸກ ມີໄຊ, ຮອງປະທານ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ຕໍ່ການຈາກໄປ ຂອງທ່ານ ສົມສະຫນຸກ ມີໄຊ, ຮອງປະທານ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ,

ອາດີດ ຫົວໜ້າ ບັນນາທິການ ໜັງສືພີມ Vientiane Times,

ອາດີດ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການ ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມ ສາມະຄີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ,

ອາດີດ ຮອງປະທານ ສະມາຄົມ ນັກໜັງສືພີມລາວ ແລະ ຄະນະປະທານ ສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳລາວ.

ເພິ່ນໄດ້ຈາກ ພວກເຮົາໄປແລ້ວ ຢູ່ໃນຄວາມສະງົບ ໃນເວລາ 21 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ່ 24/01/2023 ຢູ່ທີ່ ເຮືອນເພີ່ນເອງ ໃນໄວ 84 ປີ.

ບຸນຄຸນ ຄວາມດີຂອງທ່ານ ຈະຖືກຈົດຈໍາໄວ້ ຕະຫຼອດໄປ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button