Lao News

ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ…!! ບໍລິສັດ MCN-ASIA ຕ້ອງພະນັກງານຈຳນວນ 145 ຄົນ ເງິນເດືອນ 3.000.000-5.000.000ກີບ

ສະບາຍດີ ບໍລິສັດ MCN-ASIA ຂອງພວກເຮົາ
-ຕ້ອງການພະນັກງານແປພາສາຈີນ 5ຄົນ
ເງິນເດືອນ3.000.000-5.000.000ກີບ

ສາມາດ ກິນຢູ່ນຳບໍລິສັດໄດ້

-ພະນັກງານຫ້ອງການ 50-80 ຄົນ ບໍ່ຈຳກັດວຸດການສຶກສາ.

ກິນຢູ່ນຳ ເງິນເດືອນ 1.800.000ກີບ + ມີໂບນັດ

ກິນນອກ ເງິນເດືອນ 2.000.000ກີບ + ມີໂບນັດ

-ພະນັກງານໄລສົດ 50 ຄົນ ບໍ່ຈຳກັດວຸດການສຶກສາ

ກິນຢູ່ນຳ ເງິນເດືອນ 2.000.000ກີບ + ມີໂບນັດ + ມີເງິນ%

-ພະນັກງານໄອທີ ແລະ ອອກແບບ 10ຄົນ

ທຸກ3ເດືອນ ຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ທຸກຄັ້ງ (ທຸກຄົນ)

ສະຖານທີຕັ້ງຢູ່:ບ້ານຄຳສະຫວາດ ມ ໄຊເສດ ນະຄອນຫລວງ

ສົນໃຈສະໝັກ ເບີໂທ:02091657772

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button