Lao News

ຝາກແຊດ້ວຍ ປະກາດ ຕາມຫາຄົນຫາຍ ຊື່ທ້າວບອຍ

ຝາກແຊດ້ວຍ ປະກາດ ຕາມຫາຄົນຫາຍ ຊື່ທ້າວບອຍ ອາຍຸ24ປີ.

ໄດ້ອອກຈາກບ້ານໄປ 13/12/2022 ຮອດປະຈຸບັນຍັງທັນຮູ້ຂ່າວຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ (ກັບມາສາຫລ້າພໍ່ເເມ່ຖ້າຢູ່)ຖ້າໃຜພົບເຫັນເເຈ້ງເເດ່.

ຈະສົມມະນາບຸນຄຸນ 1.000.000ກີບ ໂທ02054737373 – 020 020 22 664 666 น้องนา พาทัวร์.

ທີມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button