ສາວຈຽງນ້ອຍມາແນ່ຊຽງຂວາງຢາກມາເຮັດວຽກຢູ່ວຽງໄປສະໝັກວຽກຢູ່ໃສກະບໍ່ມີຄົນຮັບ.

ສາວຈຽງນ້ອຍມາແນ່ຊຽງຂວາງຢາກມາເຮັດວຽກຢູ່ວຽງໄປສະໝັກວຽກຢູ່ໃສກະບໍ່ມີຄົນຮັບ.

ເພາະເປັນຄົນໂຕນ້ອຍ ຢູ່ບ້ານລ້ຽງງົວຢູ່ກັບແມ່ ພໍ່ເສຍແລ້ວຢາກມາຫາເງີນຢູ່ວຽງແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີໃຜຮັບເຮັດວຽກ .

ແລະຈົນໄດ້ອັດຄິດລົງຕອກຕອກ ວ່າຢາກມາຢູ່ນຳຂ້ອຍເລີຍມາຮັບໄປຢູ່ນຳ❤️‍🩹❤️🥰

#ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າການໃຫ້ໂອກາດຄົນດ້ວຍກັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ🙏❤️😊

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *