ໂອກາດດີມາແລ້ວ …!!ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ໂຮນດີ້ງ ລາວຈໍາກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນ 84 ຄົນ ,ຟຮີຫໍພັກ -ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ບໍລິສັດຊັນເປເປີ້ໂຮນດີ້ງລາວຈໍາກັດSUN PAPER HOLDING LAO CO.,LTDປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ> ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ:1. ພະນັກງານທົ່ວໄປ 30 ຕໍາແຫນ່ງ.2. ພະນັກງານຂັບລົດຈັກ-ລົດຕັກ-ລົດຕາມ 15 ຕໍາແຫນ່ງ.

3. ພະນັກງານສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ-ໄຟຟ້າ 10 ຕໍາແຫນ່ງ.

4. ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍຄົວ 4 ຕໍາແຫນ່ງ.

5. ພະນັກງານອະນາໄມ 2 ຕໍາແຫນ່ງ.

6. ພະນັກງານແປພາສາລາວ-ຈີນ 20 ຕໍາແຫນ່ງ.

7.ພະນັກງານວິເຄາະ

7.ພະນັກງານວິເຄາະ 3 ຕໍາແຫນ່ງ.– ເອກະສານໃນການສະຫມັກ:• ປື້ມສໍາມະໂນຄົວຫລືບັດປະຈໍາຕົວ(ກ໊ອບປີ້ສີ). • ໃບປະກາດ(ກ໋ອບປີ້).• ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງແທ້.• ໃບແຈ້ງໂທດຂອງແທ້(ບໍ່ເກີນ3ເດືອນ).

• ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງ 2ຕ້ອງມີປະສົບການ2ປີຂື້ນໄປ. • ຕ້ອງເປັນຄົນຂະຫຍັນມີຄວາມອົດທົນສູງ • ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້.• ຕໍາແຫນ່ງ 3 ຕ້ອງຈົບຊັ້ນກາງ,ຊັ້ງສູງຫຼືປະລິຍະຕິ, ຈົບສາຍສ້ອມແປງ,ກົນຈັກ,ໄຟຟ້າ.

● ຕໍາແຫນ່ງ 6 ລະດັບພາສາຈີນຕ້ອງຜ່ານ HSK4 ຂື້ນໄປ, ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນໄດ້ດີ,ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້.1 ເປີດຮັບສະຫມັກ ແລະ ສໍາພາດໃນມື້ດຽວ ວັນທີ:06/02/2023 ເວລາ 14:00’ໂມງ ສະຖານທີ່: ປະຕູ3ບ່ອນລານກວ້າງຈອດລົດຕູ້ຄອນເທັນເນີ້ຂອງບໍລິສັດ

ສອບຖາມໂທ: 0309761786ໃນໂມງການ(08:00′-12:00’ແລະ14:00′-18:00′), ທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ: ບ້ານມັນຈີ,ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.ຫມາຍເຫດ:ຕ້ອງມີເອກກະສານຄົບຖ້ວນເທົ່ານັ້ນຈື່ງຈະສາມາດສະຫມັກໄດ້ເອກກະສານທີ່ຍື່ນສະຫມັກແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄື້ນໄດ້ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆກໍ່ຕາມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *