ຊ້າງຊີງາມກະຕອ້ງມີງາ

ຄົນເຖົ້າຊີມີຄວາມໝາຍກະຕອ້ງມີເງີນ ຈີ່ງໄດ້ສາວນອ້ຍຄອບຄອງ😁

ຊຳນີ້ລະເນາະຄວາມໄຝຝັນຂອງຄົນມະນຸດພໍແຕ່ໄດ້ບາຍ5555

ຕູ້ນີ້ເປັນຄົນມີບຸນນໍ້ ຊາດແລ້ວລາວຄືຈະສ້າງບຸນໄວ້ຫຼາຍນໍ້.

ຄລິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *