ສຳລັບໃຜສົນໃຈສະໝັກເລີຍ…!! ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຄູຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 5.000.000 -8000.000 ກີບຂື້ນໄປ

ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ແລະ ສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນ & ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບວຽງຈັນ.

– ເພດ (ບໍ່ຈໍາກັດ)-ລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນປະມານN3,N2ຂື້ນໄປ– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້້ນ 5.000.000 -8000.000 ກີບຂື້ນໄປ.

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄໍ່າ.

ສອນພິເສດ(ພາກຄໍ່າ) ເວລາ 18:00ໂມງ -20:00ໂມງສົນໃຈສະໝັກຕິດຕໍ່ເບີໂທ: 23888929 ,021 260588, 021 265793 ຫຼື ຍື່ນເອກະສານສະໝັກແລະສໍາພາດໄດ້ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ.

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂ້າງຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *