ນ້ອງ ແອນໂຈລິນາ ວົງໄຊ ຕົວແທນ Miss teen Global lao 2023 ເດີນທາງຮອດມາເລເຊຍແລ້ວ

ນ້ອງ ແອນໂຈລິນາ ວົງໄຊ ຕົວແທນ Miss teen Global lao 2023 ເດີນທາງຮອດມາເລເຊຍແລ້ວ.

ສາວນ້ອຍໄວອາຍຸພຽງ 15ປີ ເຊິ່ງໄດ້ອອກເດີນທາງເພື່ອໄປປະກວດຢູ່ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ.

ໄດ້ອອກເດີນທາງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 1 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍຮອດມາເລເຊຍເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.

ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບທີ່ດີ ຝາກທຸກຄົນເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຕົວແທນປະເທດລາວອີກຄົນໜຶ່ງ.

ເພື່ອສົ່ງເສີມຄົນລາວນຳກັນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວໂລກໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າລາວກໍມີດີບໍ່ແພ້ຊາດໃດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *