5 ເຄັດລັບມີກິນເຫຼືອໃຊ້ ບໍ່ເດືອດຮ້ອນ ບໍ່ໄດ້ລວຍຫລາຍ ແຕ່ຊີວິດມີຄວາມສຸກ.

ຄຳວ່າ ເງີນທອງເປັນຂອງນອກກາຍ ແຕ່ມັນຈະສາຍຖ້າເກັບບໍ່ຢູ່ ເງີນເດືອນເປັນຫຍັງເປັນເງີນເຄີ່ງເດືອນເກັບບໍ່ຢູ່, ສ່ວນເງີນໃນອະນາຄົດທີ່ມາເປັນບັດນົນນາສະຕິກກໍໃຊ້ຈົນເຕັມວົງເງີນ ແລ້ວຢ່າງນີ້ ແກ່ຕັວໄປຈະມີເງີນໃຊ້ຢາມແກ່ຫລືເປລົ່າລອງອ່ານບົດຄວາມນີ້ເບິ່ງນະ ເຜື່ອຈະມີເງີນເກັບຂຶ້ນມານິດໆ ໜ່ອຍໆ.ກ່ອນທີ່ຈະ​ຊື້​ຂອງ​ໃໝ່ ໃຫ້​ລອງ​ຄິດ​ໃຫ້​ອ້ອມ​ຄອບ​ກ່ອນ​ວ່າ​ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ຈິງໆ ທີ່​ຕ້ອງ​ຊື້​ຊຳ​ຣຸດ​ເ​ສຍຫາ​ຍ​ແລ້ວ​ຈິງໆໃຊ້​ງານ​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ​ຈິງໆ ຫລື​ແຄ່​ຢາ​ກ​ໄດ້​ເພາະ​ເພື່ອນ​ຢຸ

1. ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕັວ​ເອງ​ມີ

ກ່ອນທີ່ຈະ​ຊື້​ຂອງ​ໃໝ່ ໃຫ້​ລອງ​ຄິດ​ໃຫ້​ອ້ອມ​ຄອບ​ກ່ອນ​ວ່າ​ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ຈິງໆ ທີ່​ຕ້ອງ​ຊື້​ຊຳ​ຣຸດ​ເ​ສຍຫາ​ຍ​ແລ້ວ​ຈິງໆໃຊ້​ງານ​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ​ຈິງໆ ຫລື​ແຄ່​ຢາ​ກ​ໄດ້​ເພາະ​ເພື່ອນ​ຢຸ

2. ບໍ່​ໄປ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ອ​ັນຕະລາຍ

ໜຸ່ມໆສາວໆມັກ​ຍ່າງ​ຫລິ້ນ​ເບິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ຕັວ​ເອງ​ມັກ​ສະເໝີໆ ເຮັດ​ໃຫ້​ເ​ກິ ດ​ຄວາມ​ຢາ​ກ​ໄດ້​ແລະ​ກໍ​ຫາ​ເຫດຜົນ​ໃຫ້​ກັບ​ຂອງ​ເກົ່າ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ເຊັ່ນຍ່າງ​ເບິ່ງ​ໂທຣະ​ສັບ​ມື​ຖື​ເລື້ອຍໆ ເພາະ​ມັກ​ຄວາມ​ແປກ​ໃໝ່​ຂອງ​ຢີ່​ຫໍ້​ຕ່າງ ໆພໍກ​ັບ​ມາ​ບ້ານ​ກລັບ​ກລາຍ​ເປັນ​ໂທຣະ​ສັບ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ຢູ່​ດີໆ ກໍ​ເ​ກິດ​ຊ​້າ ເ​ກິດ​ອາການ​ຄ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ທັງ​ໆ ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ມາ​ກ່ອນຄຳ​ວ່າ ເງີນ​ທອງ​ເປັນ​ຂອງ​ນອກ​ກາຍ ແຕ່​ມັນ​ຈະ​ສາຍ​ຖ້າ​ເກັບ​ບໍ່​ຢູ່ ເງີນ​ເດືອນ​ເປັນຫຍັງ​ເປັນ​ເງີນເຄີ່ງ​ເດືອນ​ເກັບ​ບໍ່​ຢູ່, ສ່ວນ​ເງີນ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ທີ່​ມາ​ເປັນ​ບ​ັດນົນນາ​ສະ​ຕິກກໍ​ໃຊ້​ຈົນ​ເຕັມ​ວົງ​ເງີນ ແລ້ວ​ຢ່າງ​ນີ້ ແກ​່​ຕັວ​ໄປ​ຈະ​ມີ​ເງີນ​ໃຊ້​ຢາ​ມ​ແກ​່​ຫລື​ເປລົ່າລອງ​ອ​່າ​ນບ​ົດ​ຄວາມ​ນີ້​ເບິ່ງນະ ເຜື່ອ​ຈະ​ມີ​ເງີນ​ເກັບ​ຂຶ້ນ​ມາ​ນິດໆ ໜ່ອຍໆ3. ເອົາ​ເງີນ​ໄວ້​ໄກຕັວ.

ເງີນ​ຢູ່​ໃກ້ໆ ຕັວ​ກໍ​ຫຢິບ​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ງ່າຍໆ ກໍ​ໝົດ​ໄປ​ໄວ ຖ້າ​ລອງ​ເອົາ​ເງີນ​ໄວ້​ໄກໆເຊັ່ນ​ຝາກ​ທ​ນາ​ຄານ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ບັດ​ຣ A T M ຈະ​ຕ້ອງ​ໄປ​ເບີກ​ທີ່​ສາ​ຂາ​ຢ່າງ​ດຽວ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ເບີກ​ເງີນ​ສ່ວນ​ນັ້ນ​ມາ​ໃຊ້ກໍ​ຈະ​ຢິ່ງ​ຢາ​ກ ແຕ່​ກໍ​ຕ້ອງ​ແບ່ງ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໆ​ໄປ​ນະ​ ເຊັ່ນ​ເງີນ​ທີ່​ໃຊ້​ປະຈຳ​ວັນ ຫລື​ສຸກ​ເສີນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ

4. ບໍ່​ຕ້ອງ​ເປັນ​ທີ່ສຸດຢ້ານຈະ​ຕົ​ກຣຸ່ນ​ຖ້າ​ຊື້​ຂອງ​ຊິ້ນ​ນີ້ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ອາຍ​ເພື່ອນ​ຖ້າ​ຊື້​ລຸ້ນ​ຕ່ຳ, ຖ້າ​ຊື້​ລຸ້ນ​ໃໝ່​ທີ່ສຸດ​ໜ້າ​ຈະ​ຢູ່​ໄດ້​ດົນ​ຄວາມ​ຄິດ​ແບບ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສະເໝີ​ໄປ​ນະ, ຖ້າ​ຄຸ​ນນະພາບດີ​ແລ້ວ​ຫຼ່ະ​ກໍ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຊື້​ມື້​ນີ້​ປີ​ໜ້າ​ກໍ​ອອກ​ລຸ້ນ​ໃໝ່​ມາ​ອີກ ແລ້ວ​ເຄື່ອງ​ເກົ່າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ຕົ​ກຣຸ່ນ, ຢ້ານທີ່​ຈະ​ອາຍ​ເພື່ອນ​ແຕ່​ບາງເທື່ອ​ຂອງ​ໃຊ້ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາ​ໂຊ​

5. ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ບັງຄັບ

ຖ້າ​ບັງຄັບ​ຕັວ​ເອງ​ບໍ່​ໄດ້​ແທ້ໆ ຄົງ​ຕ້ອງ​ພຶ່ງ​ຄົນ​ອື່ນ​ແລ້ວ​ລະ​ຄຣັບ ຢັງ​ໄງ​ກໍ​ເກັບ​ເງີນ​ບໍ່​ຢູ່​ທັງ​ໆທີ່​ລອງ​ມາ​ຫຼາຍ​ວິທີ​ແລ້ວ ລອງ​ວິທີ​ນີ້​ຄຣັບ ຝາກ​ເງີນ​ແບບ​ຝາກ​ປະຈຳ​ທຸກ​ເດືອນເພີ່ມ​ວິ​ນັຍ​ໃຫ້​ຕັວ​ເອງ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ເງີນ​ໄປ​ຝາກ​ທ​ນາ​ຄານ​ເຮັດ​ປຣະ​ກັນ​ຊີວິດ​ຣາຍ​ປີທີ່ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ທຸກ​ປີ​ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳນົດ​ຢິ່ງ​ພວກ​ປຣະ​ກັນ​ຊີວິດ 10ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເອົາ​ມາ​ຫັກ​ພາ​ສີ​ໄດ້​ອີກກໍ​ຢິ່ງ​ມີ​ເງີນ​ເກັບ​ເພິ່ມເຕິມ​ອີກ​ການ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ບັງຄັບ​ແບບ​ນີ້​ຢິ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ເຮົາ​ມີ​ວິ​ນັຍ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ເງີນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຢິ່ງ​ມີ​ເງີນ​ເກັບ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *