RIP ສຸດເສົ້າ! ຕັບຍຸດເຮັດວຽກ ແລ້ວ ກິ໊ບຈາກໄປຢ່າງສະຫງົບ

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນກະແສທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນຕອນນີ້. ມີຊາວເນັດຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມເສຍໃຈ. ເປັນເລື່ອງລາວຂອງ “ທ່ານຂອງຂວັນ” ຈາກໜ້າຄອບຄົວ A.Kindness ເລື່ອງນີ້ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ຈາກກໍລະນີຂອງ Khun Gift ເຈົ້າຂອງ page A.Kindness Family ແລະ page Giftsy Smile ທີ່ຕິດຕາມມາອັບເດດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ.

ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງ, ເຊິ່ງທ່ານ ຂວັນໃຈ ຕົນເອງກໍ່ເປັນຄົນເຈັບເຊັ່ນກັນ, ສຸດທ້າຍນາງບອກວ່າ ດຽວນີ້ຕັບຢຸດເຮັດວຽກແລ້ວ.

ສະບາຍດີທຸກຄົນ ມື້ນີ້ຂອງຂວັນຈະມາບອກຂ່າວດີ ຕອນນີ້ໝໍໄດ້ໂທມາບອກວ່າ ອີກ 3 ວັນ ຂອງຂວັນຈະໄປອາໄສຢູ່ທີ່ເມືອງດາວ ວັນອັງຄານ ເພາະຕັບຢຸດເຮັດວຽກ.

ແລະວຽກງານຂອງຂວັນ ມັນຂຶ້ນກັບ fans ວ່າຈະຈັດການແນວໃດ. ແຕ່ໃນກໍລະນີຂອງຂວັນ ທີ່ທຸກຄົນຈະມາແຕ່ງຕົວໃຫ້ສົດໃສ, ສົດຊື່ນ ແລະ ມີສີສັນ. ເປັນປະໂຫຍດທຸກຄົນ.

ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄົນເສຍໃຈທີ່ຂອງຂວັນຈະໄປຫາດາວອື່ນ. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຂອງຂວັນພ້ອມກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນດາວອັງຄານໃຫມ່ນີ້.

ຫຼ້າສຸດ “ຢາແພັດ ລາສເວກັສ” ໄດ້ອອກມາແຈ້ງຂ່າວວ່າ ຂຸນຂັວນ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳແລ້ວ. ໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *