Lao News

ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາຈະໄຫຼນຳ ກັບເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຕັວກກີ.

ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາຈະໄຫຼນຳ ກັບເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຕັວກກີ.

ເອື້ອຍອາຍຸ 10 ປີ ໃຊ້ແຂນ ແລະ ສອກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊາກຫັກພັງທັບຫົວນ້ອງ ຫຼັງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ທັງສອງຕິດຢູ່ຊາກຕຶກດົນກວ່າ 17 ຊົ່ວໂມງ

ຫຼັງເຈົ້າໜ້າທີກູ້ໄພໄປພົບ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍຍິ້ມຢ່າງມີຄວາມຫວັງ ດວງຕາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ໃນຂະນະທີ່ກູ້ໄພກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍໄດ້ເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີວ່າ “ຖ້າພວກອ້າຍຊ່ວຍພວກນ້ອງອອກໄປ ພວກນ້ອງຈະເປັນທາດຮັບໃຊ້ອ້າຍຕະຫຼອດຊີວິດເລີຍ” ໃນຕອນທີ່ລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອເອື້ອຍລູບຫົວນ້ອງຕະຫຼອດເວລາ

ຕອນນີ້ທັງສອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອກມາຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລຢ່າງດີ

Cr. Poetry of Bitch

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button