ສານຕັດສິນແລ້ວ ຄູໄພບູນ ຖືກຈຳຄຸກ 8 ປີ ຄະດີພາກຜູ້ເຍົາ

ສານຕັດສິນແລ້ວ ຄູໄພບູນ ຖືກຈຳຄຸກ 8 ປີ ຄະດີພາກຜູ້ເຍົາ.

ໃຫ້ກຳລັງໃຈນ້ອງຕ່າຍ! ຄູໄພບູນຖືກຈຳຄຸກ 8ປີ ຄະດີພາກຜູ້ເຍົາ.

..

ຄູໄພບູນ ຖືກຈໍາຄຸກ 8 ປີ ຄະດີພາກຜູ້ເຍົາ ເອົາລູກສິດ ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງ ກະຕ່າຍ ແລະ ລູກ ເພີນເພງເປັນເລື່ອງລາວທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກັບເລື່ອງຂອງ ຄູໄພບູນ, ເອ ມິຣາ ແລະ ກະຕ່າຍ ພັນນິພາ ທີ່ຄູໄພບູນ ອາດີດສາມີ ເອ ມິຣາ ໄດ້ເລີກລາກັບເອ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຄູ່ໃໝ່ກັບ ກະຕ່າຍ ພັນນິພາ ນັກຮ້ອງ ສຽງອໍາມະຕະ ທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກ ແລະ ກໍມີເລື່ອງລາວຕ່າງໆນານາ.

ໂດຍ ທາງ ເອ ມິຣາ ໄດ້ຢື່ນຟ້ອງວ່າ ຄູໄພບູນ ຄະດີພາກຜູ້ເຍົາ ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເອມິຣາ ຊະນະຄະດີ ຕາມໂພສ ຄູໄພບູນຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກ 8 ປີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *