Lao News

ແຈ້ງປັບລາຄານ້ຳມັນ ລົງ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 09/02/2023

ແຈ້ງປັບລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 09/02/2023.

ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0126/ອຄ ລົງວັນທີ 08 ກພ 2023.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button