ຕ້ອງເຮັດບຸນດ້ວຍຫຍັງ ຈຶ່ງຈະໄດ້ ຊໍ່ 30,000$ ຖືກ 507,000,0000ກີບ ຢາກມີຄົນເປເດ້

ກະ 507,000,0000ກີບ ໄປເລິຍຊິຈະ.

ເປີດພາບ ຊໍ່ດອກໄມ້ ມູນຄ່າ 30,000$ ຖືກເທົ່າໃດ ລອງຄິດເບິ່ງຊຸມເຈົ້າ.

ວ້າວ ໃຜເດ້ຈິຖືກເປແບບນີ້.

ຕ້ອງມີຊໍ່າໃດ ຕ້ອງເຮັດບຸນດ້ວຍອະຫຍັງນະ ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *