ບອກເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ອັນນີ້ແມ່ນຮາກອ່ຽນດ່ອນ ເປັນຢາດີໂລກກະເພາະ ,ດີໂຣກເອດ ແລະ ປອດອັກເສບ (ມີຄລິບ)

ຝາກແຊຣບອກຕໍ່ກັນເດີ.

ນີ້ແມ່ນຕົ້ນປາໄຫຼເຜຶອກ ຫຼື ວ່າຮາກອ່ຽນດ່ອນເກີດຕາມປ່າຕາມເຂົາເປັນຢາດີກະເພາະນຳເອົາຮາກມັນມາຝົນໃສ່ນ້ຳກີນຫຼືຝົນໃສ່ນຳປູນໃສກີນເປັນຢາດີປວດທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກໂລກກະເພາະຫຼືກະເພາະອາຫານອັກເສບ

ດີເຫັນຜົນທັນຕາແທ້ສູດບູຮານດັ່ງເດີມ.ນອກຈາກເປັນຢາດີກະເພາະອາຫານແລ້ວ

ສັບພະຄຸນຂອງປາໄຫຼເຜຶອກຫຼືວ່າອ່ຽນດ່ອນຍັງເປັນໂຕຢາແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນໂດຍການນຳເອົາຫົວມັນມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງກຳມືໜຶ່ງຕົ້ມເອົາຈົນນ້ຳພົດດີແລ້ວແບ່ງກີນວັນລະສອງຄັ້ງ(ເຊົ້າ-ແລງ)ແກ້ປວດເມຶ່ອຍຕາມຮ່າງກາຍຕ່າງໆ ແລະອາການປວດເສັ້ນເອັນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫາຍເປັນປົກກະ

(ຊົມຄລິບ)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *