ໂອດີມາຮອດແລ້ວ…!! ບໍລິສັດ ຈູ້ຍຟູ້ຄູ້ມການລົງທຶນ ຕ້ອງການນັກອອກແບບກຼາປຟິກ ເງິນເດືອນ 8.500.000-17.000.000 ກີບ

ບໍລິສັດຈູ້ຍຟູ້ຄູ້ມການລົງທຶນຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຜູ້ຮອງ (ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ເຫຼັກ, ວະສະກຳ, ກະເສດ )
2. ຜູ້ຊ່ວຍ (ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ເຫຼັກ, ວະສະກຳ, ກະເສດ )

3. ພະແນກບຸກຄະລາກອນ
4. ພະແນກເສດຖະກິດ
5. ພະແນກເອກະສານ
6. ພະແນກໂຄງການ
7. ນັກອອກແບບກຼາປຟິກ

ຄຸນສົມບັດ:
• ເພດ: ບໍ່ຈໍາກັດ
• ອາຍຸ: 20 ປີຂື້ນໄປ
• ພາສາຈີນ: ລະດັບດີ HSK 4-5 ສາມາດສື່ສານໄດ້

ບຸກຄະລິກກະພາບ: ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານ, ມີຄວາມອົດທົນຕັ້ງໃຈປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕົນເອງໃຫ້ສຳເລັດຕາມທີ່ມອບໝາຍ, ຖ້າມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ເງິນເດືອນສູງ ແລະ ສະຫວັດດິການດີ: 500$-1,000$ ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີ
ເວລາເຮັດວຽກ: ຈັນ-ສຸກ 8:30-16:30 (ລ້ຽງເຂົ້າສວາຍ1ຄາບ), ພັກທຸກເສົາອາທິດ ແລະ ເທດສະການຕ່າງໆ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານໜອງສະໂນຄຳ (ແຖວຊັ່ງຈ່ຽງ)
ສົນໃຈສົ່ງ CV ຫຼືຕິດຕໍ່ HR: +8562094191999 +8562077994993
Email: gfort.laos@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *