ດີແທ້ຈຶ່ງບອກຕໍ່..!!!ບ້ານຂ້ອຍເອີ້ນວ່າໝາກເປົ້າ ເປັນຢາດີລິດສີດວງ ຂ້ອຍລອງມາແລ້ວກັບຕົວເອງ 3 ມື້ເຫັນຜົນ

ບ້ານຂ້ອຍເອີ້ນວ່າຫມາກເປົ້າ ເປັນຢາປວດລິດຊິດວງ ດີແທ້ໆເດີພີ່ນ້ອງ ຂ້ອຍລອງມາແລ້ວກັບຕົວເອງ ຖ້າບໍ່ດີບໍ່ແນະນຳ ໃຜເປັນບໍ່ຍາກຜ່າຕັດເຮົາໃຫ້ຄຳແນະນຳໄດ້ວິທີຂັ້ນຕອນການໃຊ້ເຮັດຍາ

ປອກ ແລະຝານເປັນຮູບຈວຍນຳເອົາດ້ານບໍ່ປອກໄປຂາງໄພໃຫ້ຮ້ອນແລ້ວມາປະໃຫ້ອຸ່ນໆ

..

ອຸ່ນໆແລ້ວນຳໄປນັ່ງເອົາດ້ານທີ່ປອກນັ້ນມາສຸບໃສ່ຮູທະວານແລ້ວນັ່ງປະມານ10_15ນາທີຕໍ່ຄັ້ງມື້ລະສອງສາມເທື່ອແລ້ວແຕ່ຜູ້ສະດວກ ໃຊ້ປະມານສອງສາມມື້ເລີ້ມຮູ້ສືກໄດ້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *