ປະກາດຕາມຫາຄອບຄົວ

ປະກາດຕາມຄອບຄົວ❗❗

#ນາງຈັນທາອອນສີ❗❗

👉ນາງຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ເມືອງຊະນະຄາມໄດ້​

ເກີດອຸປະຕິເຫດແລະເສຍຊີວິດຢູ່.

ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີໃຜຮູ້ຈັກຄອບຄົວເຫຼືອ.

ີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *