ຮູ້ແລ້ວບໍ່! ລາວຢູ່ອັນດັບເກືອບສຸດທ້າຍ ປະເທດມີເສັ້ນທາງປູຢາງຫຼາຍໃນອາຊຽນ

ປະເທດທີ່ມີເສັ້ນທາງປູຢາງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊຽນແມ່ນປະເທດ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມປັດໃຈຂະໜາດເນື້ອທີ່ຂອງປະເທດ ທີ່ມີລວງຍາວແຕ່ເໜືອຮອດໄຕ້.

..

ໄທ ເປັນປະເທດທີ່ມີເສັ້ນທາງປູຢາງຫຼາຍສຸດໃນອາຊຽນ

ຂໍ້ມູນ: SeaAsean

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *