ຂໍອະນຸຍາດວອນທາງສັງຄົມ ສະບາຍດີແມ່ໆທຸກຄົນເສຍເວລາອ່ານແດ່ນ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຊິວິດແອນ້ອຍຕາດຳໆຄົນໜຶ່ງ

ຂໍອະນຸຍາດວອນທາງສັງຄົມ ສະບາຍດີແມ່ໆທຸກຄົນເສຍເວລາອ່ານແດ່ນ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຊິວິດແອນ້ອຍຕາດຳໆຄົນໜຶ່ງ

(ແມ່ນີ້ເປັນແມ່ລ້ຽງດ່ຽວທາງຄອບຄົວກໍ່ຂາດເຂີນ)ລູກພັດມາເປັນໃສ່ແມ່ນີ້ມີລູກທັງໝົດສາມຄົນຕອນນີ້ລູກສາວຫລ້າແມ່ໄດ້6ເດືອນແລ້ວພັດໄດ້ເປັນໄຂ້ແລ້ວກໍມີອາການຊັກຂື້ນສະໝອງແລະແມ່ນີ້ກໍ່ໄດ້ເອົາລູກໄປປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍເມືອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງແຕ່ລະໂຮງຫມໍທ່ານຫມໍກໍ່ສົ່ງລູກແມ່ນີ້ໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງໂຮງຫມໍຈົນມາຮອດໂຮງຫມໍແຂວງແມ່ກໍ່ວຸ່ນໃຈແລະດີໃຈທັງນ້ຳຕາວ່າລູກແມ່ນີ້ໄດ້ມາປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍໃຫ່ຍແລ້ວພໍແຕ່ມາຢູ່ICUຂອງໂຮງຫມໍແຂວງໄດ້4ມື້ແຕ່ລູກແມ່ນີ້ກໍ່ບໍ່ມີອາການດີຂື້ນເລີຍ,

ແມ່ນີ້ກໍ່ເລີ່ມທໍ້ແຕ່ທ່ານຫມໍວ່າສິສົ່ງລູກແມ່ໄປປົວຢູ່ໂຮງຫມໍໄຊເສດເພາະວ່າໂຮງຫມໍເຮົາບໍ່ແມ່ນໂຮງຫມໍທີ່ໄຫ່ຍເທື່ອແມ່ນີ້ກໍ່ດີໃຈຂື້ນມານ້ອຍໜຶ່ງເພາະທ່ານຫມໍເພີ່ນວ່າເອົາແມ່ໄປໂຮງຫມໍໄຊເສດຖາບາງດີລູກແມ່ກໍ່ຈະດີແລະໃນໄລຍະທີ່ແມ່ພາລູກໄປປີ່ນປົວກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນແມ່ນີ້ກໍ່ຕັດສິນໃຈເອົາລູກໄປແລະແມ່ກໍ່ໄດ້ໄປຢືມເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອນຳໄປເປັນການປີ່ນປົວລູກແມ່ນີ້ກໍ່ໄດ້ແຕ່ວັງວ່າລູກຈະດີຈະກັບມາເປັນຄືເກົ່າແລະທ່ານຫມໍກໍ່ສົ່ງລູກແມ່ນີ້ມາໂຮງຫມໍໄຊເສດຖາມາຢູ່ICUຂອງໂຮງຫມໍໄຊເສດຖາໄດ້9ມື້ລູກແມ່ນີ້ກໍ່ຮູ້ສຶກໂຕແຕ່ໄຫ້ບໍ່ເປັນທ່ານຫມໍກໍ່ໄຫ້ຍ້າຍອອກມາປີ່ນປົວຢູ່ຫ້ອງພັກພື້ນທົ່ວໄປແລະອາການກໍ່ດີຂື້ນນ້ອຍໜຶ່ງແມ່ນີ້ກໍ່ຂໍອອກໂຮງຫມໍເພາະວ່າເງິນທີ່ແມ່ໄດ້ຢືມມາກໍ່ໝົດແລ້ວພໍແຕ່ກັບມາບ້ານໄດ້ສາມມື້ລູກແມ່ນີ້ອາການກໍ່ເລີມໝັກຂື້ນຈົນໄດ້ເອົາກັບໄປນອນຢູ່ໂຮງຫມໍເມືອງອີກໄດ້ສອງອາທິດກໍ່ບໍ່ດີຂື້ນທ່ານກໍ່ວ່າສິສົ່ງຕໍ່ໄປປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງເກົ່າເດີແມ່ນີ້ກໍ່ຕອບວ່າໄປບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າບໍ່ມີເງິນແລ້ວປະຈຸບັນອາການແມ່ນຮູ້ສຶກໂຕແຕ່ບໍ່ມີສະຕິແລະກໍ່ບໍ່ຕອບສະນອງໃດໆແຕ່ຜົນທີ່ແມ່ໄດ້ຮັບຄືລູກມີແຕ່ໄຫ້ກັບໄຫ້ໄຫ້ໝົດມື້ໝົດຄືນຈົນ

ແມ່ບໍ່ມີເວລາສິເຮັດຫຍັງເພາະວ່າປະລູກໄວ້ບໍ່ໄດ້ອີ່ຕົນລູກຫຼາຍຕອນນີ້ແມ່ນີ້ລຳບາກໃຈຫຼາຍເພາະວ່າລູກກະຍັງບໍ່ທັນດີທ່ານຫມໍໃຫ່ຍຢູ່ໂຮງຫມໍໄຊເສດ໗າກໍ່ນັດໃຫ້ເອົາເຂົ້າໄປເພື່ອສິເຮັດເອັກສະເລແລະປີ່ນປົວສະໝອງຄືນອີກເພາະສະໝອງອັກເສບແຕ່ຕອນໄຂ້ຊັກພຸ້ນແລະເງິນຄຳກໍ່ບໍ່ມີກູ້ຢືມກໍ່ບໍ່ມີແນວມັດຈຳກໍ່ບໍ່ສາມາດຢືມໄດ້ຈິດໃຈແມ່ຕອນນີ້ກໍ່ຢາກເອົາລູກໄປ

ປີ່ນປົວຄືນໄຫ້ດີເປັນປົກກະຕິຄືເກົ່າສະນັ້ນແມ່ຈຶ່ງຈະມາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳເພືອນໆຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈບຸນໃຈສັດທາຖ້າຮູ້ວິທີ່ປີ່ນປົວໄຫ້ແນະນຳຫຼືຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເປັນວັດຖຸເງິນຄຳຫຼືເປັນນົມເປັນເຟີດກໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄຫ້ນ້ອງໄດ້ທາງເລກບັນຊີຂອງແມ່ເອງ1411203724269ຫຼືຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້02093827335 ຂໍຂອບໃຈ

ຄຣີບ1

ຄຣີບ2

ຄຣີບ3

ຄຣີບ4

ທີມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *