ເຊີໄພເມຍ ກ່ອນວາເລນທາຍ

ເປັນຮູບພາບທີ່ເຫັນແລ້ວຍິ້ມຕາມເລີຍ ເມຍສຸດດີໃຈຜົວຊື້ຊໍ່ດອກໄມ້ເປັນຂອງຂວັນວັນວາເລັນທາຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເປັນຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນຫຼາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຍັງຫຼາຍ.ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ ຄວາມຮັກທີ່ມາຈາກຄວາມຈິງໃຈໃຫ້ກັນພໍແລ້ວ ຮູບພາບຈາກເຈົ້າຂອງຮ້ານແມ່ແຕ໋ນເສີມເສີຍຂາຍເຄັກແຊບ ທີ່ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ.

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຍັງຫຼາຍ.ມີຄວາມຊື່ສັດ

ເປັນຮູບພາບທີ່ເຫັນແລ້ວຍິ້ມຕາມເລີຍ ເມຍສຸດດີໃຈຜົວຊື້ຊໍ່ດອກໄມ້ເປັນຂອງຂວັນວັນວາເລັນທາຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເປັນຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນຫຼາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຍັງຫຼາຍ.ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ ຄວາມຮັກທີ່ມາຈາກຄວາມຈິງໃຈໃຫ້ກັນພໍແລ້ວ.

..

….

ຮູບພາບຈາກເຈົ້າຂອງຮ້ານແມ່ແຕ໋ນເສີມເສີຍຂາຍເຄັກແຊບ ທີ່ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *