ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳທຸກຄົນທີ່ພໍມີເງືອນໄຂຊ່ວຍນ້ອງບົ້ງກືໄດ້ບໍ່ຕອນນີ້ເຮືອນແມ່ນແລ້ວຕາມແບບແລະໄດ້ມີການເຮັດເພີ່ມຈາກແບບຫຼາຍຢ່າງ

ຕອນນີ້ຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳທຸກຄົນທີ່ພໍມີເງືອນໄຂຊ່ວຍນ້ອງບົ້ງກືໄດ້ບໍ່ຕອນນີ້ເຮືອນແມ່ນແລ້ວຕາມແບບແລະໄດ້ມີການເຮັດເພີ່ມຈາກແບບຫຼາຍຢ່າງ

ຢູ່ໃນສ່ວນຕາມແບບແມ່ນສຳເລັດໄປແລ້ວຫງົບເຮັດເຮືອນແມ່ນຍັງ6500,000ກີບແຕ່ຕອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພີ່ມແມ່ນເຮັດມຸງເທີບອອກທາງຫຼັງເຮັດເປັນ

ເຮືອນຄົວລາວທີ່ໃຫ້ນ້ອງຄົວກີນແບບໃສ່ຖ່ານວັດສະດຸໃຊ້ຫງົບຢູ່1500,000ກີບຄ່າງ1600,000ກີບແລ້ວຍັງເຫຼືອຫງົບຢູ່3400,000ກີບ ແຕ່ຕອນນີ້ແມ່ນຢາກໂບກຝາເຮືອນໃຫ້ນ້ອງເລີຍແຕ່ຄ່າຊ່າງເພີ່ນ

ແມ່ນ4ລ້ານປາຍຊື້ວັດສະດຸປະມານ2ລ້ານເງິນທີ່ມຢູ່ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍຕອນນີ້ຢາກໄດ້ຊ່າງທີ່ສາມາດຊ່ວຍໂບກໃຫ້ນ້ອງຫຼືເປັນປັດໄຈເງິນເພື່ອຈ້າງຊ່າງທີ່ເຮັດມາເຮັດໃຫ້ເລີຍ ໄໝກໍ່ເລີຍຢາກມາຖາມຄວາມຄີດເຫັນຈາກທຸກຄົນຕື່ມແລະໄຜພໍຈະມີເງືອນໄຂຊ່ວຍນ້ອງໄດ້ແມ່ນຕີດຕໍ່ຫາໄໝເລີຍ

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *