Lao News

ແນວນີ້ກໍ່ເຮັດ…!! ນັກສຶກສາ ຊີງເງິນຄ່າໄປທັດສະນະ ຫລົບຫນີ .. ເຮັດໃຫ້ ລົດທັວແຕກວົງ ນັກສືກສາ ວຸ້ນວາຍ

ປາກເຊ ແຕ່ ປາກບໍ່ອອກ.

……ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າພາກເສດຈັດທົວຈະໄປທັດນະທີ່ປາກເຊແລ້ວບາດນີ້ນາງກະເປັນຮັບເລື່ອງດິວລົດເມສັບລັບໄປຮັ້ນດິວລາຄາກັນແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນກະເກັບເງີນນັກສືາເພື່ອໄປຈ່າຍຄ່າລົດຮັ້ນ.

ແຕ່ພະເອີນວ່ານາງເອົາເງີນໄປເຮັດຢ່າງອື່ນບໍ່ໄດ້ເອົາໄປຈ່າຍຄ່າລົດຮັ້ນບາດຮອດມື້ສິໄປມາກະບໍ່ມີລົດ ເພາະນາງຮັ້ນເອົາເງີນໄປ200ລ້ານ+++ ລ່າສຸດກະປິດເຟສຫນີ

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button