Lao News

ລົດເຊອາສົ່ງທະໃໝ່ຈະລົງຮຽນຢູ່ວຽງຈັນ ປີ້ນຢູ່ແຖວພູເກົ້າຫລັກ

ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນຈົ່ງປອດໄພເນີ ຄິດຮອດເດນ້ອງຊາຍຕໍ່ໄປຂໍໃຫ້ຫາຍເຄາະຫາຍນາມເນີ

18/2/2023 ເຫດເກີດຢູ່ພູເກົ້າຫລັກເດີ ກຳລັງເດີທາງໄປອຸດົມໄຊ.. ລົດເຊອາສົງທະໃໝ່ຈະລົງຮງນຍູ່ວງງຈັນປີນຍູ່ແຖວພູເກົ້າລັກມື້ວານນີ້

ຂໍໄຫ້ທຸກຄົນປອດໄຟເດີ້ບຸນຮັກສາພະຄຸ້ມຄອງ.

ຊົມຄລີບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button