Lao News

ຮ້ານຂາຍ​ເຄື່ອງ​ ຂາຍເກີນລາຄາຕະຫຼາດ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເກີນລາຄາຕະຫຼາດເດີ

..​

ໝີ່ໄວໆຫໍ່ໜຶ່ງ8.000 ກີບ, ນໍ້າຕຸກກາງລາຄາປົກກະຕິ3.000 ກີບຮ້ານນີ້ຂາຍ 7.000 ກີບ.

ຮ້ານນີ້ຢູ່ບ້ານ ໜອງວຽງຄຳ ຮ່ອມ 1. ພະແນກທີກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລົງມາກວດເບິ່ງເດີ້

ແນວນີ້ບໍ່ປ ະເທດລາວເຮົາ…ໃນຄືນວັນທີ20/02/2023

ຄະນະບ້ານ ໜອງວຽກຄຳຕ້ອງເບິ່ງເດີ້…ເບິ່ງຕາມຄິບຈຮາ

ຄລິບ 1ຖືກລົບ

ຄລິບ 2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button