Lao News

ມື້ທີ3ແລ້ວຍັງບໍ່ພົບແຈ້ງດ່ວນ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນ່ໃຜຢູ່ແຖວເມືອງປາກງືມ-ໜອງຂຽດ ແຄມງື່ມ.

..

ແຄມຂອງ 📌ຈຸດເກີດເຫດຂົວບ້ານໄຮ່ເມືອງປາກງື່ມ ພົບເຫັນສົບນ້ອງຈົມນໍ້າ.

ມື້ທີ3ແລ້ວຍັງບໍ່ພົບແຈ້ງທາງເບີ54667866ຂໍໃຫ້ພົບໃຫ້ເຫັນສາໃຈເອີຍ🙏

ທີມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button