Lao News

ຂໍໃຫ້ປອດໄພ! ອຸບັດເຫດລົດຕຳກັນ 2 ຄັ້ງ ລວມມີ 4 ຄັນ

ຂໍໃຫ້ປອດໄພ! ອຸບັດເຫດລົດຕຳກັນ 2 ຄັ້ງ ລວມມີ 4 ຄັນ ປະຊາຊົນຜູ້ໃກ້ຄຽງໄດ້ມາແບ່ງປັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຈຸດເກີດເຫດແມ່ນຢູ່ເຂດບ້ານນ້ຳເດື່ອເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກາຍຫ້ວຍຄົດມາ ແຖວສວນໜໍ່ໄມ້ ສວນວິກ.

.

ອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງ, ເຊິ່ງແມ່ນລົດກະບະກັບຟໍຈູນເນີ້ຕຳກັນກ່ອນ, ຕໍ່ມາແມ່ນລົດເມຕຳກັບລົດຫວຽດຕຳກັນອີກ ເບື້ອງຕົ້ນໃນເຫດການຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີແຕ່ຜູ້ບາດເຈັບ ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເາຍຊີວິດ.

ວັນທີ 23/02/2023

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button