Lao News

ຂໍຂອບໃຈ ຫຼວງປູ່ທຸຍ ສັນທົກໂຮ ມອບລົດ6ຄັນໃຫ້ກັບໂຮງໝໍລາວ

ຂໍຂອບໃຈ ຫຼວງປູ່ທຸຍ ສັນທົກໂຮ ມອບລົດ6ຄັນໃຫ້ກັບໂຮງໝໍລາວ.

20/2/2023 ຂໍຂອບໃຈ ອົງຫຼວງປູ່ທຸຍ ສັນທົກໂຮ ວັດປ່າດານວິເວກ ເມືອງໂຊ່ພິໄສ ແຂວງບຶງການ ເມດຕາມອບໝາຍໃຫ້ພຣະອາຈານ ວັນຣັດ ອາທິມຸດໂຕ ເມືອງຈັນທາ.

ເປັນຜູ້ມອບແທນ ລົດໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 6 ຄັນ ມູນຄ່າ 6 ຕຶ້ກວ່າກີບ ໃຫ້ກັບໂຮງໝໍສາທາລະນະລັດ ໃນ ລາວໄດ້ແກ່: -ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ,-ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ, -ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ, -ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,-ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ, -ໂຮງໝໍແຂວງໄຊຍະບູລີ.

..

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button