Lao News

ເກີດເຫດລົດທັບເດັກນ້ອຍທີ່ຄ້ອຍບ້ານດົງສົດໆຮ້ອນໆ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໄຈນຳຫລາຍໆພໍດີຜ່ານມາເຫັນເລີຍຍໍລົດຊ່ອຍ

ຈົ່ງມີສະຕິແລະບໍ່ປະຫມາດໄນການໄປການມາໄຫ້ຫລາຍຂື້ນ🙂🙏🙏🙏

ຊົມຄລິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button