ປະກາດຕາມຫາຄົນຫາຍຕົວໄປ

ປະກາດຕາມຫາຄົນຫາຍຕົວໄປ

ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຢູ່ວຽງຈັນຍິງ 3ຄົນອາຍຸປະມານ 17 ປີລງມາຕອນນີ້ຕິດຕໍ່ພວກເຂາຍັງບໍ່ໄດ້ເທືອ ເຊິ່ງຜູ້ກຽວ ບ້ານເກີດຜູ້ກຽ່ວ.

….

ບ.ໂນນສີວິໄລ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.ຊ່ວຍແຊຣ໌ຕໍ່ໆໄປໃຫ້ແນ່.

ຄັນພົບເຫັນ ໃຫ້ໂທແຈ້ງ ຫາເບີ 030 4847125 ;0309525192 ຫືທັກແຊັດບອກຜ່ານເຟສບຸກ

.ຍັງຜູ້ຫນຶ່ງບໍ່ມີຮູບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *