ເປີດແຊັດລັບ 7 ຫນ້າ!.. ອາຈານກັບນັກສຶກສາ ໃຫ້ນັກສຶກສາມານອນຳເພື່ອອັບເກຣດ

ແຊັດລັບຂອງອາຈານເຄນ ກັບສາວນັກສືກສາ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນປາກປ່າສັກ.

ອາຈານຄົນນີ້ມັກຄົບກັບສາວນັກສຶກສາ ແລະ ມັກໃຫ້ນັກສຶກສາມານອນນຳເພີ່ນອັບເກດ.

a

b

c

d

ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນມີເສັ້ນສາຍຫຼາຍ ໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງທີ່ຜິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໄດ້ທັ້ງສຳປະທານຝາກລົດໃນໂຮງຮຽນປາກປ່າສັກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *