🔥🔥ຊ່ວຍກັນມອດໄຟປ່າ ເຂດສັງທອງ ເນື່ອງຈາກເກີດອັກຄີໄພໄຟໄໝ້ລາມປ່າ.

🔥🔥ຊ່ວຍກັນມອດໄຟປ່າ ເຂດສັງທອງ ເນື່ອງຈາກເກີດອັກຄີໄພໄຟໄໝ້ລາມປ່າ.

ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2023 ຄະນະນໍາເມືອງສັງທອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ .

ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ ພ້ອມດ້ວຍອົງການປົກຄອງບ້ານແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຂື້ນສະກັດກັ້ນມອບໄຟລາມປ່າພູພະນັງ-ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ຕາມຂອບເຂດບໍລິເວນ 3 ບ້ານຄື:

ບ້ານຫີນລັບ, ບ້ານນາຫອຍ ແລະ ບ້ານໄຮ່ໃຕ້ ສ່ວນສາຍເຫດ ແລະ ລາຍລະອຽດເນື້ອທີ່ໄຟໄໝ້- ຜົນເສຍ ແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫຼັງ.


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *