ຊ່ວຍຄົນລະ 1ໄລ 1ແຊ໌ ສະບາຍຊາວເຟສບຸກທີ່ຫນ້າຮັກຕ່ອນສວາຍມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃບອອກໂຮງຫມໍແລະໃບແຈ້ງເກີດຕົກເຫຍ

ສະບາຍດີຊາວເຟສບຸກທີ່ຫນ້າຮັກ

ຕ່ອນສວາຍມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃບອອກໂຮງຫມໍແລະໃບແຈ້ງເກີດຕົກເຫຍລະຫວ່າງທາງ ວິທະຍາໄລລາວເຢຍລະມັນ ຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາ ຫາກໃຜເກັບໄດ້ຂໍໃຫ້ສົ່ງຄືນຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ.

ໂທ ຫລືແອບ: 02078877825

ຂໍຂອບໃຈ🙏🙏🙏

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *