Lao Telecom ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ

ດັງແລ້ວ!! ພະນັກງານບໍລິສັດ Lao Telecom ຂົ່ມຂືນນັກສຶກສາ!!ເຮັດແນວນີ້ ສົມຄວນບໍ່??

….

ເປັນທີ່ໜ້າຕົກອົກຕົກໃຈ ກັບຂ່າວນັກສຶກສາສາວທີ່ໄປຝຶກງານຢູ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ Lao Telecom.

….

ແຕ່ຖືກພະນັກງານຊາຍ ໃນບໍລິສັດ ພະຍາຍາມລໍ້ລວງແລະຈະຂົ່ມຂືນ ແຕ່ຝ່າຍຍິງບໍ່ຍິນຍອມ ຈື່ງຂັດຂືນ ແລະ ໜີອອກມາໄດ້.

ເຫດການນີ້ມັນເປັນການກະທຳທີ່ໜ້າລັງກຽດ ເປັນໄພຄຸກຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເພດຍິງ ເຫດເກິດແຕ່ວັນທີ່23/3/23

….

ທາງບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ ເຊີນອ່ານ!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *