ອຸບັດຕິເຫດລົດໃຫຍ່ຕຳກັນ

ອຸບັດຕິເຫດລົດໃຫຍ່ຕຳກັນ.

ວັນທີ 20 ເມສາ 2023 ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດໃຫຍ່ຕຳກັບລົດໃຫຍ່ ທີ່ບໍລິເວນຫຼັກ 71 ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *