ໃບຜັກໝາກໃສ່ ຫລື ວ່າບ້ານພາສາບ້ານນອກ ເອີ່ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້ ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ

ໃບຜັກໝາກໃສ່ ຫລື ວ່າບ້ານພາສາບ້ານນອກ
ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້
ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ


(.ຕານເຕັ້ນ.).ຫລື. ງູສະຫວັດ..


ເອົາໃບຜັກໃສ່.ຫລືຜັກໄຮ່.ມາຕຳລະອ່ຽດ.


ແລ້ວເອົານ້ຳສະອາດ ໃສ່ນ້ອຍຫນື່ງ.ແລ້ວມາທາໃສ່.
ຈຸດທີ່ເປັນຕານເຕັ້ນ.ແຫ້ງແລ້ວທາຊຳໆ
ເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງ ຢູສະບາຍຕົວ. ເຮັດປະມານ2 ມື້
ຜິວຈະຕົກເກັດ. ວີທີນີ້ໃຊ້ດີ ໃຜທີ່ເປັນລອງເອົາໄປໃຊ້ເບິ່ງ
ດີແທ້ໆແລ.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *