ມີລູກເຕືອນລູກ,ມີຫຼານເຕືອນຫຼານ, ຢ່າໃຫ້ຫຼີ້ນເກມໂທລະສັບຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ອັນຕະລາຍຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ເສ ຍຊີວິ ດໄດ້.

ອ້າຍເອີຍຊາຍເອີຍ…ອ້າຍວີໂກເອີຍ…ອ່າວບອກສອນແລ້ວວ່າຢ່າຫລີ້ນເກມຫລາຍ…ອ່າວບໍ່ໄດ້ມາຫາປີປາຍກະມາຈາກອ່າວໄປເນ່, ໄປບໍ່ໄດ້ສັ່ງບໍ່ໄດ້ປາກນຳຈັກຂໍ້…ເຫລືອໃຈເດ້…

ຂໍໃຫ້ຫລານໄປຢູ່ບ່ອນຊີ້ນບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊອກບ່ອນອືມທິບບໍ່ໄດ້ທຸກກາຍທຸກໃຈອາຍຸສັ້ນແບບນີ້..15ປີກັບ3ເດືອນ

ອຸທາຫອນອີກຢ່າງການປ່ອຍປະໃຫ້ລູກຫລານຫລີ້ນໂທລະສັບໃນການຫລີ້ນເກມອາດເປັນເຫດໃຫ້ສາຍຕາແລະຮ່າງກາຍຂາດການຜັກຜ່ອນມີຜົນກະທົບທາງສະໝອງ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *