ປະໂຫຍດລ້ວນໆ..!! ນຳ້ໝາກພ້າວດີຕໍ່ສຸຂະພາບຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ໃຜເປັນພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງ

  1. ຄົນເປັນໄຂ້ຫວັດໂຕຮ້ອນຫຼືໄຂ້ຕິດເຊື້ອ: ເວລາມີໄຂ້ບໍ່ໄດ້ນໍ້າໝາກພ້າວຄືຄຳຕອບ ເພາະໝາກພ້າວມີລິດເຢັນຊ່ວຍຫຼຸດໄຂ້ໄດ້ດີ ແລະ ຍັງມີກົດລໍຣິກທີ່ເປັນຢາຂ້າເຊື້ອດື່ມແລ້ວອາການຕິດເຊື້ອທັງຫຼາຍຈະດີຂຶ້ນ

2. ຄົນທ້ອງຖອກທ້ອງ: ເວລາຖອກທ້ອງຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງເສຍເກືອແຮ່ໄປນຳ ຈົນບາງຄົນຖຶງກັບຊ໋ອກ ໄປກໍ່ມີ ຕ່ນໍ້າໝາກພ້າວຊ່ວຍຊົດເຊີຍເກືອແຮ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ມີນໍ້າຕານຂັດສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

3. ຄົນທີ່ມີຄວາມດັນຕໍ່າ: ໜ້າມືດຕະຫຼອດກໍ່ເພາະເລືອດນ້ອຍແຕ່ໂພແທກຊ່ຽມໃນນໍ້າໝາກພ້າວຈະເຂົ້າໄປບຳລຸງ ແລະ ເພີ່ມການສ້າງເມັດເລືອດລະດັບຄວາມດັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ

4. ນັກກິລາ : ນໍ້າໝາກພ້າວເປັນເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບນັກກິລາ ເພາະມີທັງໂພແທກຊ່ຽມທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ ແລະ ນໍ້າຕານກລູໂຄທີ່ຮ່າງກາຍດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ນັກກິລາທີ່ປ່ອຍພະລັງງານເກີນຮ້ອຍຈົນເມື່ອຍຈະສົດໃສຂຶ້ນທັນຕາເຫັນ

5.ໄວລຸ້ນ: ນໍ້າໝາກພ້າວມີສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ໄວ້ລຸ້ນ,ນັກຮຽນທີ່ດື່ມເປັນປະຈຳເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຳດີ,ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວແຂງແຮງປ້ອງກັນສິວໄດ້

-ຄົນທີ່ຕ້ອງສ່ຽງນໍ້າໝາກພ້າວເພາະມັນເກີດຜົນລົບຫຼາຍກວ່າ
ຄົນທີ່ເປັນໂລກໄຂ່ຫຼັງເສື່ອມນໍ້າໝາກພ້າວຈະໄປກະຕຸ້ນການຂັບປັດສະວະ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າຄົນທີ່ເປັນໂລກໄຂ່ຫຼັງ

ອາດຈະຫົວໃຈວາຍໄດ້ເລື່ອງນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຖ້າຈະໃຫ້ດີຄົນທີ່ເປັນໂລກນີຄວນລະວັງຄົນທີ່ມີອາການຫົວໃຈເຕັ້ງຜິດຈັງຫວະ ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂພແທກຊ່ຽມຫຼາຍເກີນໄປອາດສ້າງບັນຫາໃຫ້ຫົວໃຈເຮົາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *