ຍ້ອນສາເຫດຫຍ້ງບໍ່ຮູ້, ມື້ດຽວຕາ ຍໝົດຄອກເລີຍ

ມື້ດຽວຕາຍໝົດຄອກຈັກມັນໄປກິນຫຍັງມາ,


ລຽງແບບທຳມະຊາດປ່ອຍປະລະເລີຍທຸກມື້ບໍ່ເປັນຫຍັງເປັດເກືອບໃຫຍ່ເເລ້ວສຸດທ້າຍກະເສຍທຶນ😢😢

ຍ້ອນສາເຫດຫຍັງບໍ່ຮູ້ ໃຜຮູ້ບອກເເດ່ເພືິ່ອລຽງຕໍ່ໄປຈະໄດ້ແກ້ໄຂ
🙏🙏 ເຫລືອໃຈແຮງ😭😭

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *